Bescherm het kwets­baarste: de natuur, de dieren, de diver­siteit en de geluk­zoeker


Voor­stellen bij de kader­brief 2023-2026

14 juli 2022

We hebben bij de Kadernota vier voorstellen ingediend om Zaanstad beter te laten opkomen voor de kwetsbare waarden. In de Kadernota worden de grote lijnen uitgezet voor het beleid van de komende jaren.

Omdat we merken dat er bij het kappen van bomen vaak dingen verkeerd gaan, zouden we graag een extra ecoloog in dienst hebben. We horen bijvoorbeeld vaak van inwoners dat er een boom gekapt wordt waar waarschijnlijk een nestje in zit of vleermuizen in wonen. Er mag dan niet gekapt worden, maar omdat de inspectie van tevoren gebeurt, weet de gemeente eigenlijk niet of het wel goed gaat. Nu is net bekend geworden dat er al een verdubbeling van het aantal uren wordt gerealiseerd. De wethouder belooft in kaart te gaan brengen wat ervoor nodig is om dit proces te verbeteren. Daarom hoeft er niet over dit voorstel gestemd te worden.

We vragen ook om het budget voor de stikstoflobby (het college trekt hier €100.000 voor uit) in te zetten voor het daadwerkelijk verminderen van stikstofuitstoot. De wethouder antwoordt dat dit precies is wat de lobby beoogt... Dat kan natuurlijk niet, maar we begrijpen dat het doel van de lobby is om zelf maatregelen te kunnen nemen en niet te hoeven wachten op Rijk en provincie. We besluiten dit in de gaten te houden en de vraag voor nu in te trekken.

Hier lees je wat Melchior Mattens over deze twee ideeën zei tijdens de raadsvergadering.

Vlak voor de verkiezingen in maart was de Zaanse Regenboog, de Paarse Vrijdagkrant en een paar queer middelbare scholieren in het stadhuis. Ze wilden met de raad praten hoe het gaat met de acceptatie van lhbtqi+ personen in onze stad. De jongeren vertelden dat ze lang hebben gedacht dat ze de enige waren die niet hetero was, of niet cis-gender. Een van de dingen die zouden kunnen helpen, is als lesmateriaal diverser wordt. Als mensen van alle sekse- en genderidentiteiten, van alle huidskleuren zichtbaar zijn. Mensen die gebruik maken van een rolstoel en mensen met autisme moeten ook appels kopen, dus daar kan je ook rekensommen over maken. Zo leert iedereen dat iedereen waardevol is, en je ook normaal bent als je anders bent dan de meesten. Dus we willen graag dat de gemeente scholen gaat helpen om dit vorm te geven. Binnenkort wordt het team dat zich bezighoudt met inclusiviteit in de gemeente uitgebreid, en de wethouder zegt toe dat dit onderwerp wordt meegenomen bij het beleid over inclusiviteit. Hij komt erop terug, en we hoeven niet over ons idee te stemmen.

Tot slot een voorstel waar we wel over gaan stemmen. We willen dat de gemeente geld reserveert om de eiwittransitie aan te zwengelen. In deze bijdrage legt Stella Pieterson uit waar het allemaal goed voor is als we (meer) plantaardig gaan eten. We hebben daar al eens met de raad over gesproken, om te peilen waar andere partijen iets in zien (en waarin niet). Daarvan moeten ook dingen gaan worden uitgevoerd, en daar willen we de komende maanden mee aan de slag. De wethouder vindt het een "belangrijk punt, als het gaat om het verbeteren milieu en klimaat, een van de grootste uitdagingen die er liggen." Hij zegt dat hij hier graag mee verder gaat en erkent ook dat het effectief is om met de eiwittransitie aan de slag te gaan, maar ziet gedragsverandering nog niet echt als taak van de gemeente. Met elkaar verkennen waar we mee gaan beginnen, stelt hij voor, maar hij is er geen voorstander van om nu al te besluiten dat dat geld mag kosten. Wij vinden natuurlijk dat dat juist hard nodig is, en we vragen andere partijen of die dat ook vinden. Ons idee krijgt steun van de SP, GroenLinks en D66, maar dat is niet genoeg. We zullen komende tijd concrete voorstellen aan de raad voorleggen.

Gerelateerd nieuws

Drie voorstellen voor een eerlijke verbrakking van de Polder Westzaan

Spaar de boer, de weidevogel én de vos in Polder Westzaan Onze fractie heeft drie voorstellen gedaan om de veranderingen in ...

Lees verder

Zaanstad aan het denken gezet over de belangen van toekomstige generaties en mensen met een beperking

De Partij voor de Dieren zet toekomstige generaties op de kaart Met een voorstel over participatie heeft onze fractie gezorg...

Lees verder