Zaanse parken vuur­werkvrij, vindt de meer­derheid van de raad!


... en andere moties die het leven in Zaanstad mooier, gezonder en saam­ho­riger maken.

24 juni 2019

Onze motie Vuurwerkvrije parken kreeg afgelopen donderdagavond brede steun van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2019-2023!

Dat is heel goed nieuws, vooral voor de dieren die in het park wonen. Wij vinden dat bij persoonlijke vrijheid ook persoonlijke verantwoordelijkheid hoort: de vrijheid van de een eindigt waar die van de ander begint. En de ander, dat zijn ook de dieren. Tijdens het afsteken van vuurwerk en bij verstoring, verlaten ze uit angst hun leefgebied. Dieren stemmen met de voeten (of vleugels). De raad heeft daar nu naar geluisterd, na een mooi betoog van ons raadslid.

Fractievoorzitter Judit Raa: "Ik ben ontzettend blij dat we de motie vuurwerkvrije parken hebben binnengehaald. Het is iets waar onze fractie vanaf onze komst in de raad naartoe heeft gewerkt door eerst een agenda-initiatief in te dienen. Gebleken was dat de raadsleden erg verdeeld waren over vuurwerk. Wij zijn geen voorstander van vuurwerk, maar begrijpen ook dat er mensen zijn die daar van genieten. Maar de PvdD vindt dat dit nooit ten koste van dieren mag gaan. Daarom ben ik ontzettend blij dat de parken in Zaanstad nu vuurwerkvrije zones worden. Het is een mooie eerste stap."

Ook werden amendementen en moties aangenomen voor een beter groenbeleid, bijvoorbeeld om niet te bezuinigen op het her- of verplanten van bomen en voor een maaibeleid dat de biodiversiteit bevordert in plaats van verkleint.

Klimaatbeleid kreeg ook een duwtje in de rug. De motie CO₂-uitstoot als indicator gaat ervoor zorgen dat zowel de raad als het college sneller kunnen beoordelen of klimaatbeleid effectief is. Door het wegvallen van een externe gegevensbron bleek het college opeens niet meer in staat om te bepalen hoeveel CO₂ Zaanstad uitstoot. Door het aannemen van deze motie kan het college de raad nu hopelijk tijdig informeren over de CO₂-uitstoot. Tevens gaat de gemeente werk maken van het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets.

Ook op sociaal gebied is er winst geboekt. De wijk Poelenburg heeft te maken met een aantal negatieve ontwikkelingen. De gemeente voert daarom een Actieplan Poelenburg uit. Hierin gaat het onder meer om participatie, opvoeding en taal. De raad heeft de gemeente opgeroepen om de positieve ontwikkelingen die mede daardoor plaatsvinden, beter over het voetlicht te brengen. Negatieve berichtgeving is er al genoeg, waardoor inwoners van Poelenburg ontmoedigd raken.

Tot slot zijn er ook keuzes gemaakt om de leefbaarheid in Zaanstad te bevorderen. Zo moet het college nu snel werk maken van het inzetten van provinciale gelden om de luchtkwaliteit rondom de N203 en de A8 te verbeteren. Daarnaast moet het college aan de slag met het meten van de geluidsoverlast door vliegtuigen. Door het objectiveren van de geluidsoverlast zullen beleidskeuzes met betrekking tot Schiphol beter beoordeeld en beïnvloed kunnen worden.

Onze motie "Carnivoor? Geef het door!" heeft het niet gehaald (ondanks een zeer duidelijk stemadvies van Judit Raa). Wel lijkt de steun ervoor te groeien. Er stemden drie partijen voor. Daarnaast zullen PvdA en CDA binnenkort met een tegenvoorstel komen... We zijn benieuwd! #haasindemarathon

Gerelateerd nieuws

PvdD en de Zaanse Voorjaarsnota 2019-2023

Vanavond lichtte steunfractielid Melchior Mattens alvast twee van onze moties toe in het Zaanstad Beraad. Volgende week volge...

Lees verder

Behandeling Dierenwelzijnsnota 2019

Na het reces wordt de nieuwe Dierenwelzijnsnota voor Zaanstad behandeld. De Partij voor de Dieren vindt het een vooruitgang t...

Lees verder