Actu­a­li­teits­vragen commer­ciële vuur­werk­de­mon­stratie Burg. In 't Veldpark


Indiendatum: dec. 2019

Jaar na jaar protesteren de onderstaande partijen tegen de commerciële vuurwerkdemonstraties in het Burgemeester in 't Veldpark door middel van moties, Art. 51 vragen, etc. Deze commerciële demonstraties hebben zowel op de omwonenden als op de natuur in het park een enorme impact. Zoals u weet is er in de Zaanse raad inmiddels ook een motie aangenomen over vuurwerkvrije parken. Nu is er toch weer een vergunning afgegeven voor een commerciële vuurwerkshow op 22 december in het Burg. In 't Veldpark. Door de gemeente wordt elke keer verwezen naar de provincie voor het afgeven van een vergunning. Dit geldt echter vooral voor professionele vuurwerkshows. In het geval van commerciële shows kan de gemeente wel degelijk weigeren een vergunning af te geven. [De Partij voor de Dieren denkt hier anders over, red.]

Daarover hebben wij de volgende vragen.

1. Waarom is er een vergunning afgegeven voor een commerciële vuurwerkshow in het Veldpark, wetend dat de raad in meerderheid tegen het afsteken is van vuurwerk in parken?

2. Vergunningen voor vuurwerkshows in parken liggen duidelijk politiek gevoelig. Waarom heeft de gemeente deze vergunning-aanvraag niet eerst aan de raad voorgelegd?

3. Kan gezien het bovenstaande de vergunning alsnog worden ingetrokken?

4. Indien dit niet meer kan voor 22 december, kan B en W toezeggen dat er voortaan geen vergunningen voor commerciële vuurwerkshows in Zaanse parken meer worden afgegeven?

GroenLinks, Romkje Mathkor

ROSA, Mariska Schuttevaer

PvdD, Melchior Mattens

SP, Evert Hartog