Rondvraag: Camping in Het Twiske


Vragen aan het college van burge­meester en wethouders

Indiendatum: mrt. 2019

Naar aanleiding van de nog te behandelen positieve positieverklaring van de gemeente Oostzaan met betrekking tot het voorstel van Landgoed Twiske BV om in Twiske Haven een camping/vakantiepark aan te leggen, hebben we de volgende vragen:

  • Is de wethouder niet van mening dat alle delen van het Twiske met belangrijke natuurwaarde beschermd dienen te worden?

De wethouder schreef eerder dat “een camping alleen in dat deel van het Twiske komt waardoor de Natura 2000 waarden elders in het Twiske zo min mogelijk wordt geschaad”. Plangebied C – waar permanente bebouwing in de vorm van ecolodges moet komen – is niet alleen onderhevig aan Natura 2000 wetgeving, maar geniet ook bescherming als natuurverbinding onder provinciale verordeningen.

  • Vindt de wethouder het acceptabel om naast de reeds groeiende menselijke activiteiten in het natuurgebied ook het toerisme verder te stimuleren? En hoe kijkt de wethouder aan tegen de consequenties voor de natuur in de directe omgeving?

Men streeft ernaar om 15 ecolodges (permanente bebouwing inclusief voorzieningen), 5 safaritenten en 5 camperplaatsen te realiseren (zie bijgevoegde impressie gemaakt door Landgoed Twiske BV). De menselijke activiteit rondom de camping zal door de 25 verblijfsplekken – ook tijdens de stiltemomenten volgens het campingsregelement – natuurlijk toe gaan nemen. Zo zijn er in de directe omgeving van de camping (binnen 100 meter van de huisjes) bijvoorbeeld twee restaurants (Haven en Paviljoen) die door de aanleg van de camping waarschijnlijk vaker en langer de deuren zullen openen.

  • Op dit moment is het volgens het bestemmingsplan van Buitengebied Oostzaan nog niet mogelijk om te overnachten in het Twiske. Om de camping te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Denkt de wethouder niet dat een dergelijke wijziging in het bestemmingsplan de deur kan openen voor festivals als Welcome to the Future om ook overnachting onderdeel te maken van het evenement?
  • Hoe kijkt de wethouder aan tegen de nog uit te voeren natuurtoetsen? Is de wethouder van zins een positief oordeel afgeven over de camping zonder dat goede natuurtoetsen zijn uitgevoerd?

Vanwege onvoldoende inzicht in natuureffecten (o.a. doordat toetsing natuur(wetgeving) nog niet is uitgevoerd) hebben GroenLinks, D66 en CDA voorgesteld het agendapunt te dagen naar een later tijdstip. Zie ook Amendement nr 19A03 met betrekking tot natuurtoetsen.

  • Zijn er überhaupt directe financiële baten vanuit de camping voor het recreatieschap het Twiske?
  • Is de wethouder toch bereid om namens Zaanstad bij Oostzaan te bepleiten het bestemmingsplan van Buitengebied Oostzaan niet te wijzigen voor dit doel?

Deze vragen zullen op dinsdag 16 april in de gemeenteraad worden besproken.

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 16 apr. 2019

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ‘Week zonder vlees’ en ‘Carnivoor? Geef het door’

Lees verder

Schriftelijke vragen over de ‘Zaanse visie op gezondheid’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer