Zaanstad en de nood­za­ke­lijke keuzes...


... het blijft inge­wikkeld

Indiendatum: 15 dec. 2020

Onlangs is er gesproken in het presidium over het rekening houden met elkaar en welke verbeterstappen de gemeente Zaanstad daarin kan maken. Dit betrof onder meer het rekening houden met voedselwensen van veganisten - die uitsluitend plantaardige producten eten omdat dit onder meer helpt tegen

  1. pandemieën zoals corona
  2. klimaatverandering
  3. dierenleed
  4. wereldhonger
  5. milieuproblemen zoals stikstofdepositie

Deze casuïstiek geldt niet alleen voor veganisten. Het rekening houden met elkaar hebben wij breder getrokken: ook moet de gemeente oog hebben voor dieetwensen die bijvoorbeeld voortkomen uit geloof, zoals het Jodendom en de Islam.

Het college beloofde naar aanleiding van dit gesprek verbetering en zou met de kerstpakketten rekening houden met diverse wensen die er binnen de raad - en daarbuiten - leven.

Naar nu blijkt is hier niets mee gedaan: in het kerstpakket waren uitsluitend etenswaren te vinden waarin dierlijke producten zijn verwerkt. Daarom aan het college de volgende vragen:

  • In welke context moeten wij "rekening houden met" - zoals de burgemeester zei - lezen? Waren dit loze woorden of is er per ongeluk iets fout gegaan?
  • Ziet het college dat achter de verstrekte producten ernstig dierenleed schuil gaat, er onnodig veel natuurlijke bronnen zijn gebruikt om deze producten te maken (waardoor meer oerwoud gekapt moet worden én er meer honger is op aarde)?
  • Onderschrijft het college dat het harde toeslaan van corona laat zien dat er gewerkt moet worden aan een drastische hervorming van de veehouderij, om te voorkomen dat we binnenkort weer in een complete lockdown zitten vanwege de vogelgriep of een andere dierziekte?
  • Wil het college plechtig beloven dat er verbetering komt in het rekening met elkaar houden als het gaat om belangrijke zaken als voedselwensen van veganisten?