Bouwen voor toeristen? Niet in Het Twiske!


Bescherm het groen rond Zaanstad

6 april 2019

Het Twiske is een prachtig Natura2000-gebied met beschermde diersoorten als de smient, meervleermuis en de Noordse woelmuis. Toch zijn er plannen om juist hier vakantiewoningen te bouwen. Teken de petitie: geen rolkoffers in het Twiske!

Bescherm het groen rond Zaandam en Amsterdam

Judit Raa (Partij voor de Dieren Zaanstad): "Het Twiske is een groene oase in verstedelijkt gebied. Sinds 2013 valt het Twiske onder het Natura 2000 netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door Europa werd ontwikkeld om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Ondertussen is de druk op het gebied steeds groter geworden. Natuur wordt steeds schaarser. Kies voor dierenwelzijn, rust en ruimte!"

Melchior Mattens (Partij voor de Dieren Zaanstad): "Het bouwen van een camping plaveit de weg naar grootschalige overnachting bij festivals. Eenmaal het bestemmingsplan gewijzigd zijn de dieren en natuur in het Twiske vogelvrij."

Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren Amsterdam): “Elk natuurgebied dient beschermd te worden en we komen nationaal, regionaal en lokaal voor het groen op. Het Twiske is een prachtig natuurgebied. Amsterdam is vertegenwoordigd in het recreatieschap Twiske Waterland. De permanente aanwezigheid van toeristen zal de ecologie in het Twiske en de beschermde diersoorten verstoren. En deze plannen zijn een opmaat naar bebouwing en permanente bewoning in natuurgebieden. Bebouwing voor toeristen is absurd! We moeten zorgvuldig met ons groen omgaan.”

Teken de petitie
Bescherm dit prachtige natuurgebied. Teken nu de petitie.
Op 15 april neemt de gemeenteraad van Oostzaan een besluit over de bestemmingsplanwijziging.

Initiatief
De petitie is een initiatief van de Partij voor de Dieren Amsterdam, Zaanstad en Noord-Holland, stichting Hart voor het Twiske en Platform Twiske Geen Pretpark. Wil je meer informatie? Lees:
- Omwonenden Het Twiske vrezen voor camping in natuurgebied
- Camping in natuurgebied Het Twiske stuit op weerstand
- Protest Hart voor het Twiske

Gerelateerd nieuws

PvdD en GL verontrust over vestiging camping in Natura 2000-gebied Het Twiske

Aan : Wethouder Sanna Munnikendam Kopie: College van Burgemeester en wethouders gemeente Zaanstad Datum: 21 maart 2019 Bet...

Lees verder

Succes! Gemeente Zaanstad stapt over op gifvrij, insectvriendelijk bloemzaad!

De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente Zaanstad overschakelt op gifvrij onderhoud van de openbare ruimte. Er zijn stee...

Lees verder