Lijst voor gemeen­te­raads­ver­kie­zingen bekend


Melchior Mattens lijst­trekker

22 oktober 2021

De afgelopen vier jaar heeft de fractie in de gemeenteraad het lot van de dieren in onze stad op de kaart gezet en het fossiele beleid van het college van B&W aan de kaak gesteld. Maar er is nog veel te doen. Mattens: “De komende jaren willen we Zaanstad groener maken. Dat is fijn voor mens en dier. Maar het is ook noodzakelijk voor het klimaat en de biodiversiteit, de twee belangrijkste crises van onze tijd.”

Melchior Mattens is sinds 2018 commissielid voor de partij en sinds 2021 raadslid. Daarvoor was hij betrokken bij de werkgroep Zaanstreek. Naast het raadswerk is Melchior werkzaam als actuaris.

“Wij willen een leefbare aarde achterlaten voor jonge en volgende generaties. Zaanstad is bepaald niet het schoonste jongetje van de klas. Daarnaast houdt men op Stadhuisplein 100 nog steeds totaal geen rekening met het grootste deel van onze inwoners, namelijk de dieren. Er is een wereld te winnen en ik ben blij dat ik daar in deze rol aan mee kan helpen.”

Stella Pieterson is nummer 2. Haar belangrijkste motivatie is altijd sociale rechtvaardigheid geweest. Pas later ontdekte Stella dat die rechtvaardigheid ook gaat over hoe we met andere dieren en de natuur omgaan. De Partij voor de Dieren sluit geen compromissen over de belangrijkste en meest kwetsbare waarden, en Stella probeert andere partijen in Zaanstad harder voor deze waarden te laten lopen.

“In de gemeenteraad wordt vooral naar de korte termijn gekeken. Dat leidt vaak tot symptoombestrijding in plaats van tot duurzame oplossingen. Maar het mooie is: als je ook de belangen van dieren en de aarde meeneemt, wordt onze lange termijn veel langer, veiliger, gezonder en eerlijker.”

Esther Reijnders staat op plaats 3. Van huis uit heeft ze meegekregen om liefdevolle aandacht en zorg te hebben voor dieren en planten en om de verschillen in mensen te zien en te respecteren. Sinds begin 2021 is ze betrokken bij de fractie als commissielid.

“Het is tijd voor andere keuzes. Gedragsverandering wordt als lastig ervaren, bijvoorbeeld als het gaat om wat we eten. Terwijl dat een enorme impact heeft op dieren, natuur en milieu. De Partij voor de Dieren komt vaak met verrassende ideeën, die de boel wakker schudden. Langzaam, maar zeker.”

Op plek 4 staat Sandra van der Weij. Ze groeide op in Kogerveld. Daar begon haar grote liefde voor dieren. Bij het slachthuis in de buurt zag zij namelijk wat een enorm leed de dieren daar werd aangedaan. Sandra werd in 2019 commissielid.

“Naast het bestrijden van al het geweld tegen dieren vind ik het ook heel belangrijk dat er met het oog op de toekomst van volgende generaties, rekening wordt gehouden met het sparen van, en zuinig omgaan met, natuur en milieu.”

Op plekken 5 t/m 9 staan Frank Kempers, Carmen Benjamins, Martine van Haperen, Maya van der Vecht en oud-fractievoorzitter Judit Raa.