PvdD protes­teert op boom­feestdag tegen bomenkap


Kappen met kappen!

14 maart 2019

Partij voor de Dieren Zaanstad grijpt de Nationale boomfeestdag aan om te protesteren tegen de massale kaalslag. Terwijl Boomfeestdag symbool staat voor het behoud van bomen en natuur, ziet de partij in rap tempo steeds meer groen, struiken en bomen verdwijnen in de gemeente. De PvdD-fractie plaatste woensdagmiddag een groot spandoek met als tekst ‘Kappen met kappen!’ en ‘Er schuilt een addertje onder het kunstgras.’

Het is de PvdD een doorn in het oog dat volgens plan het groene Fortuinveld in Zaandijk moet plaatsmaken voor velden met kunstgras voor hockeyvereniging De Kraaien. Er ligt een kapvergunning klaar voor 153 bomen, waarvan een aantal behoudenswaardige bomen van meer dan 40 jaar oud. In het gebied leven vele vogelsoorten en andere diersoorten, zoals de zwaar beschermde Noordse woelmuis, die door de vernietiging uit hun leefgebied verdreven worden. En dat in een tijd waar de biodiversiteit al zeer ernstig wordt aangetast. Grote aantallen bomen, dieren en plantensoorten verdwijnen door de toenemende verstedelijking. De Partij voor de Dieren vindt dat er rekening gehouden moet worden met alle bewoners van Zaanstad. Bomen zijn de longen van de stad. Ze zijn onontbeerlijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en zijn onmisbaar voor veel diersoorten. Groen in de gemeente is bovendien goed voor de inwoners. Volgens onderzoeken zijn mensen gelukkiger en gezonder in groene wijken.

De Partij voor de Dieren schenkt deze maand een boom aan de Lindenboomschool. Onlangs zijn in de nabije omgeving van de school vijf grote populieren gekapt. Ze waren ten dode opgeschreven door onzorgvuldig handelen bij uitbreiding van een parkeerterrein. Samen met de kinderen zal de PvdD een boom op het schoolplein planten om bij te dragen aan de noodzakelijke vergroening van onze stad.