Amen­dement "Cultuur met respect voor natuur en toekomst"


Duur­zaamheid niet uitge­werkt in de cultuur­visie

29 mei 2019

In de raadsvergadering van gisteravond (28 mei 2019) werd de gemeenteraad gevraagd de cultuurvisie voor 2019 -2030 "Zaanstad bruist!" vast te stellen. Een forse periode, 2019-2030.

  In de cultuurvisie sluit het college aan bij de zes opgaven die het zichzelf gesteld heeft: kansengelijkheid, gezondheid, verstedelijking, gevarieerde economie, duurzaamheid en veiligheid.

  "Het laatste hoofdstuk van de visie gaat in op wat het toekomstbeeld, de trends en ontwikkelingen en de 6 opgaven betekenen voor de richting die we in komende jaren (2019- 2030) op willen gaan en die worden meegegeven als uitgangspunten voor de uitvoeringsagenda (2020-2024) die de komende maanden wordt uitgewerkt", lezen we in de aanbiedingsbrief van de portefeuillehouder.

  Alle opgaven worden in het laatste hoofdstuk inderdaad uitgewerkt, in zes paragrafen. Behalve.... duurzaamheid! Vergeten zeker, dachten wij. Laten wij dat even voor ze schrijven, dachten wij. Dan helpen we ze een handje, zijn ze vast blij mee.

  De fractie diende dus een amendement in. Niks spannends, gewoon of je tijdens evenementen ook rekening wil houden met de draagkracht van natuur en de veiligheid van dieren in parken. Dat de gemeente daarover na moet denken bij het opstellen van de uitvoeringsagenda. Als we het niet in de visie noemen, dan vergeten we dat misschien.

  De portefeuillehouder ontraadde het amendement. Duurzaamheid is een randvoorwaarde bij alle evenementen, zegt ze, en "wij houden zeker altijd rekening met de duurzaamheid en de natuur". Ze wil ons wel even meegeven dat een aparte paragraaf hierover in de cultuurvisie niet op zijn plek is, omdat het in de beleidsregels evenementenvergunningen hoort. Dat staat binnenkort op de agenda.

  De fractie is van mening dat een visie op duurzaamheid heel goed onderdeel van een cultuurvisie zou kunnen, en zelfs zou moeten zijn. Zaken als gezondheid, economie en kansengelijkheid worden óók op meer plekken in beleid uitgewerkt, en staan toch ook in de cultuurvisie als aparte paragraaf.

  Drie partijen zijn het met ons eens, helaas niet voldoende: het amendement is verworpen. Maar we bewaren het voor het evenementenvergunningenbeleid.

  Gerelateerd nieuws

  PvdD komt op voor omwonenden van Schiphol

  Luchtvaart: slecht voor klimaat en leefomgeving De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een ...

  Lees verder

  PvdD en de Zaanse Voorjaarsnota 2019-2023

  Vanavond lichtte steunfractielid Melchior Mattens alvast twee van onze moties toe in het Zaanstad Beraad. Volgende week volge...

  Lees verder