PvdD en de Zaanse Voor­jaarsnota 2019-2023


Twee moties gepre­sen­teerd aan college en raad

6 juni 2019

Vanavond lichtte steunfractielid Melchior Mattens alvast twee van onze moties toe in het Zaanstad Beraad. Volgende week volgen er meer!

 • Motie groenambitie schoolpleinen

Melchior Mattens:

"Voorzitter,

Wij hebben een motie ingediend om aandacht te vragen voor groenere schoolpleinen. Dat doen wij niet voor niets. Onderzoek laat zien dat een groene omgeving de leerprestaties van kinderen ten goede komt én spelen in een groenere omgeving kan ook veel leerzamer zijn dan op een versteend schoolplein. Veelal blijkt dat scholen zich niet bewust zijn van de mogelijkheden die er zijn om hun schoolpleinen te vergroenen. Wij vragen de wethouder daarom om alle scholen nogmaals op de mogelijkheden te wijzen om zelf het schoolplein te vergroenen en de communicatierol op te pakken om met name belangrijke vergroeningsinitiatieven van overheden onder de aandacht te brengen bij scholen.

Daarnaast denken wij dat het gezamenlijk uitspreken van een groenambitie met de scholen ervoor zorgt dat iedereen zich bewuster wordt van het belang van groen op schoolpleinen. Dit geeft houvast voor zowel de gemeente als de scholen, omdat je er in potentie belangrijke zaken als onderhoud van het groen mee kan regelen. Hoe het college hieraan vorm wil geven laten wij open, maar wij hopen dat de raad open staat voor dit verzoek dat de kinderen op alle scholen ten goede zal komen." • Motie Zaanstad pro-choice

Melchior Mattens:

"We moeten het hebben over rechten. Meer specifiek: het zelfbeschikkingsrecht. Het recht om een ongewenste zwangerschap te beëindigen hoort daar ontegenzeggelijk bij. Dit recht, aanstaande november is het 35 jaar geleden dat dit in Nederland werd gelegaliseerd, staat steeds meer onder druk. Mensen worden geïntimideerd bij abortusklinieken. De groei van deze anti-abortuslobby zorgt ervoor dat mensen die een zwangerschap afbreken, worden gestigmatiseerd en er nauwelijks over durven te praten. Een zorgelijke ontwikkeling. Deze beslissing is moeilijk genoeg, maar wél een belangrijk recht in Nederland. Zeker nu het recht op abortus internationaal onder vuur ligt, moeten we ook in Nederland een duidelijk pro-choice geluid laten horen. We hopen daarom dat het college in wat voor vorm dan ook wil stilstaan bij het jubileum van de Wet afbreking zwangerschap en zo aan iedereen in Zaanstad en daarbuiten wil laten zien dat wij pal staan voor onze vrijheden. Het gaat hier om recht om te beslissen over je eigen lichaam, en over hoe je je leven vorm wil geven. Over kansengelijkheid gesproken!"

Deze motie zullen we later indienen, los van de Voorjaarsnota.

  Ook hebben we een aantal moties mede ingediend:

  • Motie Er kunnen wel een paar bomen bij!
  • Motie Geen vroegpensioen, dan loon!

  Wij staan voor:

  Gerelateerd nieuws

  Amendement "Cultuur met respect voor natuur en toekomst"

  In de raadsvergadering van gisteravond (28 mei 2019) werd de gemeenteraad gevraagd de cultuurvisie voor 2019 -2030 "Zaanstad ...

  Lees verder

  Zaanse parken vuurwerkvrij, vindt de meerderheid van de raad!

  Onze motie Vuurwerkvrije parken kreeg afgelopen donderdagavond brede steun van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de ...

  Lees verder