Niet vergeten: dieren, milieu en klimaat!


Vragen aan het college

31 maart 2020

Ook de gemeenteraad van Zaanstad heeft de werkwijze aangepast vanwege corona. We vergaderen via internet. Deze week is er alleen een vragenuurtje. Daarnaast wordt de raad twee keer per week per e-mail geïnformeerd over de landelijke en regionale aanpak rondom het coronavirus.

We hebben zeer veel respect voor wat de gemeente allemaal doet op het gebied van corona. We zouden echter de PvdD niet zijn als we geen oog hadden voor het grotere geheel, gemakkelijk over het hoofd te ziene groepen en de lange termijn.

Daarom stellen we het college vragen over de klimaatambities en eiwittransitie, de stagnerende dierenartsenzorg en de toename van zwerfafval.