Ook de Provincie lette niet op bij kapver­gunning Leegh­wa­terweg


24 oktober 2020

Nieuwe fase in dossier kap Leeghwaterweg...

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland - het 'college' van de provincie - moest er heel lang over nadenken, maar na bijna twee maanden hebben we dan toch antwoord op de vragen die onze PvdD Statenfractie stelde over de bomenkap Leeghwaterweg. Hoe zat het ook alweer? Gemeente Zaanstad heeft afgelopen zomer vergunning verleend om een rij van 40 bomen te kappen terwijl het wettelijk verplichte onderzoek naar de gevolgen voor planten en dieren niet is uitgevoerd. Wij stelden vragen (zie hier en hier) en dienden een motie in om er voor te zorgen dat dergelijke fouten niet meer worden gemaakt. Wethouder Slegers gaf toe dat Zaanstad onzorgvuldig gehandeld had en onze motie werd unaniem door de raad aangenomen.

Maar ook bij de Provincie ging het behoorlijk mis, blijkt uit de beantwoording: `Het proces is helaas niet wenselijk verlopen’, lezen we bij vraag 4. Volkerinfra, de aannemer die in opdracht van de provincie onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van de bomen en tot de conclusie kwam dat de hele rij bomen gekapt moet worden, heeft verzuimd om het VTA rapport voor te leggen aan de provincie. Dat is diezelfde aannemer die verzuimd heeft om ecologisch onderzoek te doen en nog meer wettelijk vereiste onderzoeken 'vergeten' was. Het dossier rammelt aan alle kanten. Bij zowel gemeente als provincie zijn geen belletjes gaan rinkelen. Blijkbaar was en is er blindelings vertrouwen in de aannemer. De aannemer mag zijn huiswerk opnieuw gaan doen. Het vertrouwen is kennelijk niet geschaad. Wordt vervolgd!

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zaanstad biedt tegenbegroting aan

De Partij voor de Dieren dient een tegenbegroting in als reactie op de door het college van B en W gepresenteerde begroting 2...

Lees verder

Uitlaatgassen? Opkrassen!

Fracties nemen stelling is een rubriek in het Zaans Stadsblad. Elke maand krijgen de fracties van de Zaanse gemeenteraad de m...

Lees verder