Behan­deling Dieren­wel­zijnsnota 2019


De Partij voor de Dieren dient 7 moties en amen­de­menten in

11 juli 2019

Na het reces wordt de nieuwe Dierenwelzijnsnota voor Zaanstad behandeld. De Partij voor de Dieren vindt het een vooruitgang ten opzichte van de vorige nota, maar nog veel te mager. Daarom dienen we vanavond alvast zeven moties in om de Dierenwelzijnsnota diervriendelijker te maken.

We vinden bijvoorbeeld dat je met het geven van 'visles' (geen les over wie vissen zijn, maar over hengelen) aan basisschoolklassen niet het welzijn van vissen bevordert, maar het aantal kinderen dat gaat hengelen. Vermaak over de rug van dieren, dat is niet iets wat je kinderen moet leren! Je zou kinderen juist duurzaam gedrag moeten bijbrengen. We vinden ook dat de gemeente haar water niet zou moeten verpachten aan hengelaars omdat vissen in het water veilig zouden moeten zijn, zoals iedereen in zijn eigen huis veilig zou moeten zijn. En dat het gesprek over het welzijn van vissen niet eenzijdig gevoerd kan worden met de HVZ, die minstens óók het eigen, menselijke belang (plezier) behartigen; Stichting Vissenbescherming moet ook bij het welzijnsbeleid voor vissen betrokken worden: zij zijn er níet voor het eigen belang, maar echt alleen het voor belang van de vissen.

De gemeente zou meer belang moeten hechten aan het welzijn van dieren dan aan een eventuele 'verrommeling' van het landschap - een veelgehoord argument tegen het plaatsen van schuilstallen. Om de gemeente toch tegemoet te komen, stellen we voor dat de gemeente zich coöperatief opstelt bij het verlenen van ontheffingen, zodat ze ook nog invloed heeft op hoe het eruit komt te zien.

De fractie is hard op zoek naar mogelijkheden om als gemeente ook professioneel vuurwerk uit parken te kunnen weren (tegen het afsteken van vuurwerk in parken heeft de raad onlangs al een motie aangenomen!). Hierop vooruitlopend, stellen we in een amendement voor dat de gemeente in de Dierenwelzijnsnota alvast uitspreekt dat vuurwerk in parken ongewenst is.

De gemeente zou ook - binnen de mogelijkheden die ze heeft - werk moeten maken van het ontmoedigen van de verkoop van dieren in winkels.

En ten slotte vinden we dat een Dierenwelzijnsnota maar een duidelijk doel zou moeten hebben en dat dat doel ondubbelzinnig geformuleerd moet worden: het bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed. Een klein detail, maar: laten we ons serieus committeren aan het opkomen voor dieren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Zaanse parken vuurwerkvrij, vindt de meerderheid van de raad!

Onze motie Vuurwerkvrije parken kreeg afgelopen donderdagavond brede steun van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de ...

Lees verder

Schriftelijke vragen over het eten van vissen

Omdat het reces is, stellen we onze vragen voorlopig schriftelijk. We kregen nog geen antwoord op de vragen die we stelden ov...

Lees verder